Communicatie en LogopedieSpreken en verstaan

 

In het dagelijks leven is het spreken onmisbaar. Door te praten en te luisteren begrijpen wij elkaar. Hierbij gebruiken wij onze adem, stembanden, keel, neus, kaken, tong en lippen. Om te kunnen spreken moeten wij ook kunnen horen, denken en begrijpen. Spreken is dus een ingewikkeld proces. Stoornissen daarin worden door de logopedist behandeld in samenwerking met de huisarts, specialist of tandarts. Logopedie is méér dan spraakles, omdat niet alleen spraakstoornissen zoals slissen of stotteren worden behandeld. Voor alle problemen die met spreken en verstaan te maken hebben, kunt u bij de logopedist terecht. Zie 'Informatie' voor de verschillende behandelgebieden.


Wat doet de logopedist?

 

De logopedist verleent hulp bij stoornissen op het gebied van adem, stem, spraak, taal, gehoor en afwijkend mondgedrag (bv. mondademen, duimzuigen, slikproblemen). Deze hulp kan bestaan uit het behandelen van de stoornis, maar ook uit het afnemen van een onderzoek, het geven van adviezen en voorlichting en het begeleiden van de familie/verzorgers van de patiënt en de ouders/leerkrachten van het kind.

 

Logopedische hulp wordt vergoed

 

De kosten voor logopedische behandelingen, voorgeschreven door uw huisarts of specialist, worden door de meeste ziektekostenverzekeraars vergoed. Bij 'Tarieven' vindt u meer informatie over de vergoeding.